NEWS » News, SWAMPED

BG NEWS: BG ขยะสะอาดจากพนักงานและชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะการจัดวาง

วารินแล็ป คอนเท็มโพรารี (WarinLab Contemporary) เปิดตัวแล้วกับนิทรรศการศิลปะจัดวางจากขยะสะอาดและวัสดุเหลือใช้ ณ บ้านเก่าอายุกว่า 100 ปี ของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ซอยเจริญกรุง 36 โดยมีขยะสะอาดที่ได้รับการร่วมใจรวบรวมของกลุ่มพนักงานในเครือ บีจี และชุมชนใกล้เคียงบริษัท เป็นวัสดุสนับสนุนแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

โดยนิทรรศการดังกล่าว ออกแบบและสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “SWAMPED: ท่วม” เพื่อนำเสนอแง่มุมปัญหาขยะที่ท่วมท้นในปัจจุบัน รวมถึงเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการมีกำหนดการจัดแสดงผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564