NEWS » News, SWAMPED

WarinLab หอศิลป์ใหม่ในอาคารไม้อายุ 100 ปี ย่านเจริญกรุง ออกนิทรรศการ SWAMPED

 

WarinLab หอศิลป์เปิดใหม่ ที่ตั้งอยู่ในอาคารไม้อายุกว่า 100 ปี ของเจริญกรุง

เริ่มจากความน่าสนใจของ WarinLab เป็นหอศิลป์ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อต้องการเชื่อมโยงผู้มาชมงาน ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมปัจจุบัน ด้วยการสื่อสารผ่านผลงานศิลปะ ที่มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างภัณฑารักษ์ และศิลปินจากทั่วโลกเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีนัยสำคัญ จนเกิดการสะกิดให้ผู้ชมงาน มีพลังความคิด และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และยังมีกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และกระตุ้นให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการบรรยาย เวิร์กชอป และการร่วมวงอภิปราย เป็นต้น

ทั้งสถานที่ตั้งของ WarinLab ยังมีความพิเศษ ด้วยการตั้งอยู่ในอาคารไม้อายุกว่า 100 ปี ซึ่งเคยเป็นบ้านของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล (พ.ศ. 2450-2535) หมอ จิตรกร ช่างภาพ นักเขียน และบิดาผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย อีกด้วย


“SWAMPED : ท่วม” นิทรรศการที่ชวนเรามาสำรวจต้นตอปัญหาขยะล้นโลก

จากความเชื่อของ WarinLab ที่ว่าการรับรู้ที่ลึกซึ้ง ต่อประเด็นต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ในหลายแง่มุม ทำให้ตลอดปี 2564 หอศิลป์แห่งนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 5 นิทรรศการ

ซึ่งมีหัวใจหลักในเรื่องเดียวกัน คือ “สิ่งแวดล้อม” และในแต่ละนิทรรศการ ศิลปินแต่ละคน จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ด้วยความสร้างสรรค์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่พวกเขามี ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

อย่าง “SWAMPED : ท่วม” นิทรรศการใหม่ล่าสุดของทาง WarinLab จะเป็นงานที่รวบรวมขยะจำนวนมาก เพื่อนำเสนอปัญหาขยะที่ท่วมท้นในปัจจุบัน และวิพากษ์พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้

โดยชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมการผลิตพลาสติก ไม่ใช่ต้นตอปัญหา แต่ความมักง่าย และรักสบายของมนุษย์ต่างหาก ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก

การนำเสนอปัญหาขยะล้นโลก ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และชิ้นงานที่หลากหลาย

“SWAMPED : ท่วม” จะมีการนำเสนอปัญหาขยะล้นโลก ผ่านศิลปะการขึ้นรูปแบบลอยตัว ที่มีความสนุกสนาน ของ ธนวัต มณีนาวา และสื่อถึงผลลัพธ์ที่ตามาในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยผลงานสิ่งทอผืนใหญ่ ของ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคม ซึ่งแวดล้อมไปด้วยขยะ

ทั้งยังมีประติมากรรมและการแสดง โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ที่จะกระตุ้นให้ผู้ชม ฉุกคิด และตั้งคำถามกับพฤติกรรมของตน ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้ และลงมือแก้ไขปัญหา

และ “SWAMPED : ท่วม” ยังมีการเพิ่มผัสสะการรับรู้ส่วนอื่น ๆ ของผู้ชม โดยเมื่อผู้ชมเคลื่อนไหวตำแหน่งของตน ระหว่างแต่ละจุดภายในงาน กลไกเทคโนโลยีจะสร้างให้เกิดเสียงบรรยากาศต่าง ๆ ซึ่งประพันธ์โดย นท พนายางกูร เพื่อสื่อสารเชิงสัญญลักษณ์ ว่าการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะไปในทิศทางใด ล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม


“SWAMPED : ท่วม” นิทรรศการที่เกิดจากการทำงานร่วมกับชุมชนในย่านเจริญกรุง ของ WarinLab

นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ทาง WarinLab ยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนในซ.เจริญกรุง 36 โดยขอความร่วมมือจากชุมชนในการแยกขยะ และรวบรวมวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะชุดนี้

ทั้งได้ชวนองค์กรต่าง ๆ มาร่วมด้วย เพื่อรณรงค์การแยกขยะ ทั้งภายในองค์กร และในครัวเรือน โดยนำขยะ และวัสดุเหลือใช้บางประเภท มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน

ซึ่งมีองค์กรที่สนับสนุนขยะเหลือใช้ในนิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ดังนี้

 • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 • ร้านอาหารมะเก่า
 • เอสซีจี
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • บริษัท โอมิเซะ จำกัด
 • วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง
 • สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

WarinLab

 • ห้อง 3101 ศูนย์การค้า โอ.พี. การ์เด้น ซ.เจริญกรุง 36 เขตบางรัก กทม.
 • วันอังคาร-เสาร์
 • เวลา 10:30-19:30 น.
 • FB : WarinLab
 • นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” เปิดให้เข้าชม 24 ก.พ. – 21 เม.ย. 64