NEWS » News, SWAMPED

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี เปิดตัวพร้อมนิทรรศการศิลปะการจัดวาง “SWAMPED : ท่วม” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2564

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี หอศิลป์แห่งใหม่ เปิดตัวพร้อมนิทรรศการศิลปะการจัดวาง (installation art) ณ บ้านเก่าอายุกว่า 100 ปีของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นหอศิลป์ ในย่านศูนย์กลางของงานศิลปะอย่างซอยเจริญกรุง 36

“SWAMPED : ท่วม” เป็นนิทรรศการเปิดตัวของวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ที่รวบรวมขยะจำนวนมากเพื่อนำเสนอปัญหา ขยะที่ท่วมท้นในปัจจุบัน และวิพากษ์พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้ รวมถึงเสนอ แนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์ที่ต้องการสร้างพื้นที่ สำหรับการพูดคุยถึงประเด็นทางสังคมต่างๆ ผ่านงานศิลปะ โดยในปี 2564 นี้จะเน้นไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ชี้ให้เห็นว่า การปรับมุมมอง ที่มีต่อสิ่งของเหลือใช้ก่อนที่จะกลายมาเป็นขยะนั้นมีความสำคัญ เราสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำ ผ่านกระบวน การรีไซเคิล การซ่อมแซมตกแต่ง การประดิษฐ์หรือแปรเปลี่ยน วัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งของใหม่ เพื่อเป็นการลดการบริโภค ทรัพยากรใหม่โดยไม่จำเป็น จุดประสงค์ของ นิทรรศการนี้ เพื่อสื่อสารตรงประเด็นถึงปัญหาของพลาสติก และขยะอุปโภค บริโภคใช้ครั้งเดียว โดยชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมการผลิตพลาสติกไม่ใช่ต้นตอปัญหา แต่ความมักง่าย และรักสบายของมนุษย์ ต่างหากที่ก่อให้เกิดขยะท่วมล้นโลก โดยเนื้อหาและการเดินเรื่องของนิทรรศการชี้ให้เห็น เหตุ ผลที่ตามมา และหนทาง แก้ไข

นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ผ่านการคัดสรรและนำเสนอเนื้อหาโดย สุคนธ์ทิพย์ ประหารภาพ และออกแบบประสบการณ์การเข้าชมโดย พงษ์พันธ์ สุริยภัทร และทีมงานจากบริษัท อินเตอร์แอคชั่น ดีไซน์สตูดิโอ จำกัด นิทรรศการชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของปัญหาขยะคือมนุษย์ ผ่านศิลปะการขึ้นรูปแบบลอยตัวที่มีความสนุกสนาน ในแบบฉบับของ ธนวัต มณีนาวา และสื่อถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของปัญหา ในเชิงสัญลักษณ์ด้วยผลงานสิ่งทอผืนใหญ่ของ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคม ที่แวดล้อมไปด้วยขยะ ในขณะเดียวกัน ประติมากรรมและการแสดง โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ กระตุ้นให้ผู้ชม ฉุกคิดและตั้งคำถามกับพฤติกรรมของตน ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้และลงมือ แก้ไขปัญหา นอกจากการรับรู้ด้วยภาพแล้ว นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ยังกระตุ้นผัสสะการรับรู้ส่วนอื่นๆ ของผู้ชม โดยเมื่อผู้ชมเคลื่อนไหวตำแหน่งของตนระหว่างแต่ละจุดภายในงาน กลไกเทคโนโลยีจะสร้างให้เกิดเสียงบรรยากาศต่าง ๆ ซึ่งประพันธ์โดย นท พนายางกูร เพื่อสื่อสารเชิงสัญญลักษณ์ว่าการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะไปในทิศทางใดล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ทำงานร่วมกับชุมชนซอยเจริญกรุง 36 โดยขอความร่วมมือจากชุมชนในการแยกขยะ และรวบรวมวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ นอกจากนี้ วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ได้เชิญชวนองค์กร ต่างๆ เพื่อรณรงค์การแยกขยะ ทั้งภายในองค์กร และในครัวเรือน โดยนำขยะและวัสดุเหลือใช้บางประเภทมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทั้งนี้ องค์กรที่สนับสนุนขยะเหลือใช้ในนิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ประกอบด้วย

  • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
  • ร้านอาหารมะเก่า
  • เอสซีจี
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
  • บริษัท โอมิเซะ จำกัด
  • วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง
  • สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

นิทรรศการชุด “SWAMPED : ท่วม” จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2564 โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.

ด้วยจุดประสงค์ในการกระจายความตระหนักรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะ วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีโครงการ จัดเวิร์คช็อปและเวทีเสวนาร่วมกับศิลปิน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารและสำรองที่นั่ง ได้ทาง Facebook และ IG ของ WarinLab

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ด้วยการนำเสนอประเด็นทางสังคมที่น่าจับตามอง ผ่านนิทรรศการที่เน้นคุณภาพ หอศิลป์แห่งนี้มุ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน การพูดคุยและถกประเด็นทางสังคม ผ่านผลงานศิลปะเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และนำไปสู่การลงมือแก้ปัญหา วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ตั้งอยู่ที่ ห้อง 3101 โอ พี การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลาทำการ วันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 10.30 น. ถึง 19.30 น.

SWAMPED : ท่วม