NEWS » News, SWAMPED

BLT Bangkok – Facebook

WarinLab หอศิลป์แห่งใหม่ ในอาคารไม้อายุกว่า 100 ปี ของซ.เจริญกรุง 36 ส่งนิทรรศการสะท้อนประเด็น “สิ่งแวดล้อม” ครั้งใหม่ อย่าง “SWAMPED : ท่วม” ที่จะชวนเรามาตระหนักถึงต้นตอของปัญหาขยะพลาสติก ผ่านงานศิลป์ที่มีความหลากหลาย และสร้างการทำงานร่วมกับคนในชุมชนเจริญกรุง
.